-> Info Groepsaanbod

  • Acceptance and Commitment (ACT) bij Dr. Dockx: start woe 09/11/2022  8u30 – 10u00 (8 opeenvolgende woe)
  • Vaardigheidstraining ‘Intermenselijke Effectiviteit’: meer info bij Chiara Dua:  Een volgende groep start in januari 2023 op maandag van 20u – 22u
  • Vaardigheidstraining ‘Emotieregulatie’: meer info bij Chiara Dua: De volgende groep start in november 2022 op maandag van 20u – 22u

Groepstherapie: graag parkeren op het kerkplein.