achtergrondafbeelding
Hulpaanbod
Er bestaan verschillende vormen van psychotherapie (individuele therapie, relatietherapie, groepstherapie,…). Daarnaast is er ook een brede waaier aan specifieke modellen (cliëntgerichte therapie, cognitieve gedragstherapie, systeemtherapie, psychoanalytische therapie,…), elk met hun eigen theoretische basis en methodische benadering. Je kan deze verschillende modellen opvatten als gelijkwaardige ‘talen’, waartoe je je meer of minder kan aangetrokken voelen. Hetzelfde geldt voor de persoon van de psychotherapeut en het relationeel contact dat je met hem/haar ervaart.
 • Individueel aanbod

  • Psychiatrische consulten

   Psychiatrie maakt in principe gebruik van de medische aanpak, maar heeft wel zijn eigen kenmerken die in veel opzichten verschillen van die van de somatische geneeskunde. Behandelingen kunnen bestaan uit verschillende modaliteiten waaronder diagnostiek, intakes en verwijzingen, verschillende soorten gesprekstherapieën, alsook medicatie indien nodig. Vaak lopen deze modaliteiten in elkaar over en zal gesprekstherapie steeds een onderdeel uitmaken van een psychiatrische consultatie. Gedurende de intake zal bekeken worden of gesprekstherapie bij een psychologe van de groepspraktijk ID-entiteit een waardevolle aanvulling kan zijn.
   Consultaties kunnen vastgelegd worden op eigen initiatief of via een verwijzing
  • Cognitieve Gedragstherapie

   Cognitieve gedragstherapie is een behandelvorm die ervan uitgaat dat hoe we denken, voelen en handelen grotendeels is gebaseerd op onze voorgeschiedenis, op wat we in het verleden hebben geleerd. Door die voorgeschiedenis zijn we immers gaan denken, voelen en handelen op onze eigen specifieke manier. Op een bepaald ogenblik in ons leven kan dit klachten met zich meebrengen.
   De cognitief gedragstherapeut vertrekt vanuit het huidig functioneren van de cliënt, probeert zicht te krijgen op welke factoren uit die voorgeschiedenis ervoor gezorgd hebben dat de problemen zijn ontstaan, en gaat van daaruit ingrijpen op zowel het denken, het voelen als het gedrag.
   Over het algemeen neemt de gedragstherapeut een eerder directieve houding aan. Van de cliënt wordt verwacht dat hij/ zij ook buiten de therapiesessie met de gesprekken aan de slag gaat met als doel dat hij/ zij zijn eigen therapeut wordt. Vaak betekent dit dat de behandelduur relatief kort kan worden gehouden en dat er in 10 à 20 sessies (afhankelijk van de aard van het probleem) al een heel eind wordt opgeschoten.
   Afhankelijk van de aard van het probleem, kan het accent in de behandeling komen te liggen op het veranderen van ongewenst gedrag of leren bemeesteren van eerder vermeden situaties, het aanleren van nieuw gedrag, het bijstellen van negatieve gedachten of meer afstand nemen tot die negatieve gedachten, etc.
   De effectiviteit van cognitieve gedragstherapie is intussen veelvuldig wetenschappelijk onderzocht. Zo blijkt cognitieve gedragstherapie een effectieve behandelvorm te zijn voor angstklachten, paniekaanvallen, fobieën, piekeren, depressie, dwang, burnout, slaapproblemen, posttraumatische stressklachten, eetstoornissen, etc.
   Voor meer informatie kan u terecht op de site van de Vlaamse en Nederlandse vereniging voor Gedragstherapie:
   www.vvgt.be
   www.vgct.nl
  • Schemagerichte therapie

   Iedereen heeft een bepaalde manier waarop hij of zij kijkt naar zichzelf, anderen en de wereld om zich heen. Deze manier van kijken is deels gebaseerd op ons temperament (de aard van het beestje) maar evenzeer op ervaringen en herinneringen die we meedragen. Doordat sommige moeilijke ervaringen nooit gecorrigeerd werden, wordt informatie soms eenzijdig geïnterpreteerd. Soms merken we dat we daardoor in ons volwassen leven terecht komen in vaste patronen: klachten die steeds terugkomen in voelen, denken en handelen of in relaties met anderen. Dan kan je spreken van een gevoelige snaar (een schema of valkuil).
   In schemagerichte therapie leer je je bewust te worden van je gevoelige snaren en leer je er anders mee om te gaan. Voorbeelden van schema’s of valkuilen zijn verlatingsangst, hoge eisen, wantrouwen of zelfopoffering.
   Intussen blijkt schemagerichte therapie, oorspronkelijk ontwikkeld door Jeffrey Young, een goede behandelvorm te zijn als het soms moeilijk lukt om die gevoelige snaren het hoofd te bieden.
  • Systeemgerichte individuele therapie

   In individuele systemische therapie worden de interpersoonlijke relaties van iemand onder de loep genomen. De verkeerde partnerkeuze, relationele vragen, moeilijkheden met het loslaten van het gezin van herkomst,… zijn enkele van de redenen om individuele systemische therapie te opteren. Inzicht in het verleden en het aanleren van nieuw gedrag staat centraal.
   Individuele systemische therapie kan op zichzelf bestaan of gecombineerd worden met koppel- en/of gezinstherapie.
 • Aanbod voor groepstherapie

  • Emotieregulatie

   Emoties zijn voor iedereen functioneel. Soms geven deze emoties echter aanleiding tot lijden. Dit is bijvoorbeeld het geval indien pijnlijke emotionele ervaringen overmatig aanwezig zijn of indien intense overprikkeling niet gereguleerd kan worden. In zulke gevallen spreekt men van emotiedisregulatie.
   Emotieregulatie is het kunnen controleren of beïnvloeden welke emoties je ervaart, wanneer je ze ervaart, hoe je ze ervaart en tot uiting brengt. De algemene doelstelling van deze training is de vermindering van emotioneel lijden door ons te richten op:
   (1) het vergroten van het bewustzijn over de emoties door emoties te begrijpen en te benoemen,
   (2) het zorgen dat ongewenste emoties minder vaak voorkomen,
   (3) het verminderen van je emotionele kwetsbaarheid,
   (4) het verminderen van emotioneel lijden door het leren omgaan met extreme emoties.
   Mensen die een hoge emotionele sensitiviteit hebben of die regelmatig emotioneel uit balans geraken, kunnen zodus baat hebben bij deze training.
   Praktische informatie
   De sessies gaan wekelijks door op zaterdag. In het totaal zijn er 8 sessies van 2 uur. Geïnteresseerden kunnen voor meer inlichtingen terecht bij Margaux op het nummer 0476/55.48.10 of via mail margauxsageot@id-entiteit.be
  • ACT (Acceptance and Commitment)

   Vaak proberen we controle te krijgen over zaken die niet direct te beïnvloeden zijn. Dat zorgt ervoor dat we onze energie minder gaan richten op zaken die we wél kunnen beïnvloeden (ons gedrag), dat het vechten tegen onvermijdelijke zaken uiteindelijk ten koste gaat van een waardevol leven.
   ACT staat voor Acceptance and Commitment Therapy en leert mensen om gedachten en gedrag te scheiden (je kunt iets anders doen dan wat je gedachten je vertellen) alsook weer voeling te krijgen met wat echt waardevol is in hun leven.
   ACT maakt ook gebruik van Mindfulness, de vaardigheid om zonder oordelen hier en nu te ervaren zonder onmiddellijk actie te ondernemen op basis van onze gedachten of gevoelens.
   ACT werd ontwikkeld door de Amerikaanse psycholoog Steven Hayes. De laatste jaren is uit onderzoek gebleken dat ACT een effectieve behandelmethode is voor diverse psychische en lichamelijke problemen.
   "Geef me de kracht om te veranderen wat er te veranderen valt, de berusting om te accepteren wat ik niet kan veranderen, de wijsheid om het verschil tussen beiden te zien." (Niebuhr)

   Info:
   Doelgroep: stemmingsstoornissen, angststoornissen, persoonlijkheidsstoornissen, middelengebruik, psychosomatiek, rouwproces, eetstoornissen... of gewoon piekeren.

   De workshop vindt plaats op woensdag om 8u45 gedurende 8 weken. Gesloten groep.
   Voor info m.b.t. start van een nieuwe groep kan je contact opnemen met Dr. Karolien Dockx (drkaroliendockx@id-entiteit.be of 0496107678)
 • Aanbod voor bedrijven

  Het lichamelijk en psychisch welzijn van werknemers is belangrijk voor een goed verloop van het werkleven. Psychische hulp kan nodig zijn preventief en curatief, individueel of in groep, om het psychisch welzijn van de werknemers optimaal te houden. Werkgevers schenken hier steeds meer aandacht aan en kunnen bij ID-entiteit terecht voor aangepaste begeleiding.

  • Preventie van burnout
  • Preventie van stress
  • Coaching van individuele werknemers
  • Workshops: zie groepsaanbod
 • Oefeningen

  • Progressieve relaxatie van Jacobson


   Download (klikken met rechtermuisknop + opslaan als)